Paulette Tamati-Elliffe

Paulette Tamati-Elliffe (Kāi Tahu, Te Atiawa, Ngāti Mutunga) leads the te reo Māori revitalisation strategy, Kotahi Mano Kāika, for Te Rūnanga o Ngāi Tahu. She represents Ngāi Tahu on the New Zealand Geographic Board and is the Te Waipounamu representative on Te Mātāwai.

Social Feed

Subscribe to receive the latest updates

View the programme
Programme